Mascara Maybelline The Colossal Volum' Express Mascara

Mã số sản phẩm:

230.000₫

Còn hànghãng : Maybelline USA
Mascara Magnum làm dày mi 10 lần
Công nghệ mới với collagen & cọ Magnum đặc biệt cho mi dày hơn đến 10 lần.
Mi dày ấn tượng, ngay lập tức!

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3
Hip Cosmetic brand
Hip Cosmetic brand
Hip Cosmetic brand
Hip Cosmetic brand
Hip Cosmetic brand
Hip Cosmetic brand